RSS Feed

7S-56 Sosionomin lähijohtamisen harjoittelu 10 op

Täältä löydät ohjeistuksen harjoittelupaikan ohjaajalle, harjoittelunpaikkojen yhteystiedot ja ohjaajat

Harjoittelun ohjaajana on hyvä olla esimiesasemassa oleva sosiaalisen asiantuntija, jolla on alaisia ja/tai budjettivastuuta. Myös erilaisten kehittämisprojektien työntekijät ja kehittämisvastuuta omaavat asiantuntijat ovat hyviä.

Työsuhteessa (palkkatyö, kesätyö) tehtävässä harjoittelussa tämä ei aina onnistu. Silloin voit tehdä asiakastyön ohessa havaintoja johtajuudesta ja hallinnosta. Tämän lisäksi olisi hyvä sopia (jos mahdollista) 2-4 keskustelukertaa esimiehesi kanssa tekemistäsi havainnoista ja hänen ajatuksistaan työyhteisön johtamisesta. Muista, että olet töissä, et harjoittelussa. Työkokemuksesta haet hyväksulukua sivuston alussa olevien ohjeiden mukaisesti (ks. kohta ”Harjoittelu työsuhteessa)

Huom!, voit tehdä tämän harjoittelun saman paikassa kuin 7S – 55 Sosionomin ammatillinen harjoittelu. Tällöin pääset heti perehtymään esimiestyön kokonaisuuteen ja hallinnollisiin erityispiirteisiin. Jos teet tämän harjoittelun uudessa paikassa sinulla menee 2-3 viikkoa paikan perustehtävän ja paikan luonteen ymmärtämiseen, jonka jälkeen voit keskittyä paremmin esimiestyöhön ja hallintoon. Voit pyrkiä sopimaan joitakin keskusteluja esimiehen kanssa, jos mahdollista

Ohjeistus työelämälle ja opiskelijalle

Arviointilomake harjoittelupaikan ohjaajalle – vapaaehtoinen