RSS Feed

Harjoittelu työsuhteessa – palkallinen harjoittelu

OHJEET HARJOITTELUN SUORITTAMISEKSI TYÖSUHTEESSA

1)      HOPS. HOPSeissa neuvotellaan harjoittelupaikasta.  Tarvittaessa opiskelija keskustelee muiden opettajien kanssa itselleen soveltuvasta harjoittelupaikasta

2)      Työpaikanvalinta. Varmista että työtehtävät edellyttävät ohjaajatasoista koulutusta; sosiaalialan opistotasoinen tutkinto, AMK – tai maisteritutkinto. Kuntoutusohjaajan ja Geronomin työtehtävät käyvät myös.

3)      Ilmoitus oppilaitokselle työpaikasta.  Ilmoita tutoropettajalle ja harjoitteluvastaavalle, kun olet saanut hankituksi työpaikan. Lisäksi laita tarkat yhteystiedot ja ajankohta wikiin

4)      Ohjaajan nimeäminen. Harjoitteluvastaava nimeää ohjaajan, kun on saanut tiedon harjoittelusta ja ilmoittaa sen opiskelijalle ja harjoittelua ohjaavalle opettajalle sekä päivittää tiedot wikiin.

5)      Ohjaus. Harjoittelua ohjaava opettaja ja opiskelija sopivat ohjauksesta ja ohjauskäynnistä (ei pakollinen).

 6)      Hyväksiluku. Työsuhteessa tehdystä harjoittelusta tehdään hyväksilukuanomus  HyväHot –järjestelmään. Osoita se harjoittelua ohjaavalle opettajalle. Liitä oheen harjoitteluraportti ko. harjoittelun ohjeistuksesta löytyvän tehtäväksiannon mukaisesti ja työtodistus. Tarkista, että työtodistuksessa ilmoitettu työsuhteen kesto vastaa harjoittelun pituutta.

 7)      Winha. Harjoittelua ohajaavaopettaja merkitsee suorituksen winhaan sen hyväksyttyään