RSS Feed

Opastusta tavoitteiden laatimiseen

OMAT TAVOITTEENI HARJOITTELUSSA – MITÄ HUOMIOIN ASETTAESSANI ITSELLENI TAVOITTEITA ?

• paneudu yleisiin tavoitteisiin ja mieti/ muokkaa niitä omaan harjoittelupaikkaasi sopiviksi. Mitä osaamista tässä työssä vaaditaan ?

kuva wp1

• laadi näiden pohjalta itsellesi sopivat tavoitteet – mieti ensi mitä jo osaan ja lähde siitä liikkeelle

• Tavoitteiden tulee olla myös riittävän haasteellisia, mutta kuitenkin samalla realistisia, jotta niitä kohti on mielekästä pyrkiä ja motivaatio pysyy yllä. Esim. tutustuminen ei ole riittävä haaste ainakaan tässä vaiheessa harjoittelua.

• Pilko suuret tavoitteet pienempiin osiin, konkretisoi tavoitteita. Esim. – kehitän ohjaustaitojani – tarkenna mitä ohjaukseen liittyviä taitoja

• Kun olet laatinut omat tavoitteet onko niiden seuraaminen ja arvioiminen mahdollista Mistä tarkalleen ottaen tiedät, että olet saavuttanut tavoitteesi? Mitä tiettyjä asioita tapahtuu, kun saavutat sen? Mistä muut ihmiset tietävät, että olet saavuttanut sen? Mikä on elämässäsi eri lailla, kun olet saavuttanut tavoitteesi?

• Tavoitteiden tulisi ohjata toimintaasi lähikehityksen alueelle. On myös tärkeää että voit sitoutua asettamiisi tavoitteisiin ja että ne ovat merkittäviä työn kannalta. Tavoitteeseen sitoutumiseen liittyy myös valmius ponnistella tavoitteeseen pääsemiseksi esteistä ja vastoinkäymisistä huolimatta.

• Muokkaa tavoitteita harjoittelun aikana tarpeen mukaan
Harjoittelun tavoitteiden asettaminen vaatii aikaa, työstämistä ja paneutumista. Kannattaa todella paneutua mielekkäiden tavoitteiden asettamiseen. On tärkeää miettiä tavoitteita myös oman ohjaajan kanssa, hänellä on tietoa erityisesti siitä, mitä osaamista kyseinen työ vaatii ja miten edetä ja saavuttaa ammatin keskeinen osaaminen.

Tavoitteet ilmaisevat oppimisesi haasteet ja suunnan. Kun tavoitteet on asetettu, miettikää yhdessä ohjaajan kanssa miten edetään tavoitteiden suuntaan. Suunnitelkaa mielekkäitä toimintoja. Mihin opiskelijana osallistut, mistä otan vastuuta, millaisia asiakastyötilanteita harjoittelen yms. – on hyvä tehdä yhdessä suunnitelma opiskelijan tehtävistä, osallistumisesta eri toimintoihin, vastuualueista yms.
” Useimpien suurin vaara ei ole se, että he tähtäävät liian ylös eivätkä pääse tavoitteeseen, vaan se, että he tähtäävät liian alas ja pääsevät tavoitteeseen”
Michelangelo