RSS Feed

Työharjoittelun arviointi ja arviointilomake

Opiskelija laatii omat tavoitteensa huomioiden harjoittelujakson yleiset tavoitteet. Arviointi perustuu opiskelijan osaamisen ja oppimisen arviointiin: mitä kehitystä ja muutosta opiskelijassa on tapahtunut, mitä ja millaista uutta osaamista opiskelija on saavuttanut harjoittelun aikana. Tavoitteissa ja arvioinnissa on huomioitava se, mitä osaamista harjoittelupaikassa toteutettava työ vaatii. Arvioinnissa selkiytetään myös opiskelijan ammatillisia valmiuksia eli mitä opiskelija osaa tässä vaiheessa ja mitä haasteita on edessäpäin. Osaamisen vahvistuminen näkyy erityisesti opiskelijan itsenäistymisenä eli hän kykenee toimimaan vähitellen ilman ohjaajan tukea tai tuen tarve selkeästi vähenee.
Arviointia ei saisi samaistaa arvosteluun. Arvioinnissa voit kiinnittää huomiota siihen mitä opiskelija osaa ja missä hän on hyvä sekä osoittaa kehittymisen suuntia. Toivomme kokeneemman työntekijän palautetta alalle tulevalle, joka antaa hänelle suuntaa ammatti-identiteetin vahvistamiseksi ja osaamisen kehittämiseksi

TYÖHARJOITTELUN ARVIOINTILOMAKE (Arviointi vapaaehtoinen)